Sesizare de neconstituționalitate privind OUG nr. 91/2014 și OUG nr. 8/2015

Sesizare de neconstituționalitate privind OUG nr. 91/2014 și OUG nr. 8/2015

Pentu ca instanța constituțională să poată verifica constituționalitatea prevederilor OUG nr. 91/2014 și OUG nr. 8/2015, trebuie sesizată fie de Avocatul Poporului, fie de o instanță de judecată. Drept urmare, îi solicit d-lui Victor Ciorbea, în calitate de Avocat al Poporului, să sesizeze Curtea Constitutională, conform textului de mai jos.

Îi îndemn să facă același lucru pe toți cei care consideră că dispozițiile respectivelor ordonanțe de urgență sunt abuzive, petiționând Avocatul Poporului: prin poștă, la adresa Bucuresti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3 sau prin poșta electronică, la adresa avp@avp.ro (in acest din urma caz, petiția necesitând a fi semnată, scanată și atașată e-mailului). După trimiterea petiției, sunați la nr. de telefon 021/312.71.34 si solicitati numărul de înregistrare al petiției la care Avocatul Poporului este obligat să răspundă in termen de 30 de zile.

Puteți descărca aici scrisoarea pe care s-o tipăriți și semnați.

În cazul în care (cel mai probabil) răspunsul va fi negativ, voi posta o excepție de neconstitutionalitate pe care cei care au un litigiu cu ANAF rezultat din aplicarea OUG nr. 91/2014 sau OUG nr. 8/2015 o pot ridica în fața instanței de judecată, care instanță o poate trimite spre soluționare Curtii Constitutionale.

Domnului Victor Ciorbea,

Avocatul Poporului

Domnule Victor Ciorbea, în calitate de Avocat al Poporului, vă solicit ca, în temeiul art. 13 lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind funcționarea instituției Avocatului Poporului, să sesizați Curtea Constitutională cu privire la neconstituționalitatea unor dispoziții din OUG nr. 91/2014 și OUG nr. 8/2015 care modifică si completează OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Sunt neconstituționale următoarele dispoziții: 

1) cele care sancționează agenții economici pentru sume de bani în plus sau în minus față de valoarea bonurilor fiscale emise prin faptul că instituie o prezumție de evaziune fiscală or o contraventie sau o infracțiune nu pot fi prezumate. 2) cele privind dreptul inspectorilor fiscali de a confisca sumele de bani aflate la agentul economic și la angajații acestuia și care depășesc valoarea bonurilor fiscale emise, confiscarea neputând fi dispusă decât de instanța de judecată, pentru sume ilicite. 3) derogarea de la aplicarea dreptului comun contravențional al suspendării de drept, prin plângerea contravențională, a sancțiuni aplicate deoarece, până la soluționarea pe fond a plângerii, sanctiunea complementară constând în suspendarea activității pentru 30 de zile va fi fost deja consumată. 4) derogarea de la restituirea sumei platite pentru evitarea aplicării sancțiuni complementare de suspendare a activității, atunci când instanța anulează procesul-verbal de contravenție, aceasta suma având tot natura juridică a unei amenzi contravenționale. 

Sebastian Bodu

13.05.2015

One Response to Sesizare de neconstituționalitate privind OUG nr. 91/2014 și OUG nr. 8/2015

Leave a reply